Leon Senior Citizens, Inc.
Leon Senior Citizens, Inc.
112 S Main
PO Box 308
Leon, KS 67074
Email: leonseniorcenter@sktc.net